“.reg”代码解决Win7系统自带磁盘管理打不开的故障

发布时间:2015-01-21 11:02发布者:系统城-小薇浏览数:348

    最近一些用户在Win7系统使用过程中,突然遇到了打不开自带磁盘管理的麻烦,磁盘管理打不开通常都是什么问题呢?一般来说出现此问题可能是由于用户不知不觉中限制了磁盘管理功能,或相关组件出现了受损破坏引起的。对此小编与大家分享关于磁盘管理问题的一些解决技巧。

“.reg”代码解决Win7系统自带磁盘管理打不开的故障

推荐:深度技术win7旗舰版

    1、 依次打开开始菜单-附件-记事本。

 2、 将下面代码复制到记事本中,另存为后缀“.reg”的文件。

 Windows Registry Editor Version 5.00

 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage]

 @=hex(2):40,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,74,\

 00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,\

 79,00,63,00,6f,00,6d,00,70,00,75,00,74,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,\

 00,34,00,30,00,30,00,00,00

 "MUIVerb"=hex(2):40,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,\

 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\

 00,6d,00,79,00,63,00,6f,00,6d,00,70,00,75,00,74,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\

 2c,00,2d,00,34,00,30,00,30,00,00,00

 "SuppressionPolicy"=dword:4000003c

 "HasLUAShield"=""

 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command]

 @=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\

 00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\

 65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,\

 00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,63,00,6f,00,\

 6d,00,70,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00

 3、双击运行这个保存的注册表文件,遇到用户账户控制窗口时,选择是,这样就导入了注册表,磁盘管理就恢复了。

win7系统
最新win7系统下载 | win8 ghost系统下载 | win7旗舰版系统下载
本站发布的系统与软件仅为个人学习测试使用,请在下载后24小时内删除,不得用于任何商业用途,否则后果自负,请支持购买微软正版软件!
如侵犯到您的权益,请及时通知我们,我们会及时处理。
Copyright @ 2011 系统城 版权声明 网站导航